Styrelsen & Stadgar


Svenska Skolan Colorado leds av en non-profit organisation med frivilliga styrelsemedlemmar. Organisationen startades i maj 2007 med syftet av att starta upp och driva en svensk skola i Denver området. Styrelsen ansvarar för skolans hela driftverksamhet inklusive anställning och kvalitetskontroll av lärare, lokal, upplägg av klasserna, urval av läromedel, terminsavgifter, studieteman osv. Om du vill ha mera information om organisationens stadgar och bakgrund eller om du har frågor eller förslag kan du kontakta oss i styrelsen via e-post: svenskaskolanco@gmail.com

Styrelsemedlemmar Hösten 2017

Yvonne Casey                    President and Co-Principal
Lotta Vollmer                    Vice President and Co-Principal
Iren Nelson                        Secretary
Rebecca Near                    Treasurer

Therese Cooper                 Teacher Representative
OPEN                                 Communications Coordinator and Webmaster
OPEN                                 Funding Coordinator
Henrik Pettersson              Volunteer Coordinator

Camilla Cadwell                 Facility / Funding Coordinator

Frederic Audibert               IT / Registration

​Jonas Paulsen                    Board Member
Svenska Skolan Colorado Swedish School of Colorado