Svenska Skolan Colorado Swedish School of Colorado

Styrelsen & Stadgar


Svenska Skolan Colorado leds av en non-profit organisation med frivilliga styrelsemedlemmar. Organisationen startades i maj 2007 med syftet av att starta upp och driva en svensk skola i Denver området. Styrelsen ansvarar för skolans hela driftverksamhet inklusive anställning och kvalitetskontroll av lärare, lokal, upplägg av klasserna, urval av läromedel, terminsavgifter, studieteman osv. Om du vill ha mera information om organisationens stadgar och bakgrund eller om du har frågor eller förslag kan du kontakta oss i styrelsen via e-post: svenskaskolanco@gmail.com

Styrelsemedlemmar 2019/2020

Magnus Svärd                     President and Co-Principal
Open                                 Vice President and Co-Principal
Iren Nelson                        Secretary
Rebecca Near                    Treasurer

OPEN                                Teacher Representative
Camilla Nickelson              Communications Coordinator and Webmaster
Henrik Pettersson              Volunteer Coordinator

Caroline Hensley                Facility / Funding Coordinator

Frederic Audibert               IT / Registration

​Jonas Paulsen                    Board Member

Alison Matthews                Board Member