Svenska Skolan Colorado Swedish School of Colorado

Styrelsen & Stadgar


Svenska Skolan Colorado leds av en non-profit organisation med frivilliga styrelsemedlemmar. Organisationen startades i maj 2007 med syftet av att starta upp och driva en svensk skola i Denver området. Styrelsen ansvarar för skolans hela driftverksamhet inklusive anställning och kvalitetskontroll av lärare, lokal, upplägg av klasserna, urval av läromedel, terminsavgifter, studieteman osv. Om du vill ha mera information om organisationens stadgar och bakgrund eller om du har frågor eller förslag kan du kontakta oss i styrelsen via e-post: svenskaskolanco@gmail.com

Styrelsemedlemmar Hösten 2016

Yvonne Casey                     President and Co-Principal
Sara Rydahl-Kim                 Vice President and Co-Principal
Iren Nelson                        Secretary
Rebecca Near                     Treasurer
OPEN                                 Communications Coordinator and Webmaster
Linnea Geiger                     Funding Coordinator
Henrik Pettersson               Volunteer Coordinator

Camilla Cadwell                  Facility / Funding Coordinator

Frederic Audibert                IT / Registration


Position utanför styrelsen:

Petra Homer                       Head Teacher