Svenska Skolan Colorado Swedish School of Colorado

Smultron (12 mån-3 år )

Smultron är en klass för barn 12 mån-3 år. Målsättningen för Smultronen är att vi ska sjunga, leka och pyssla tillsammans. Eftersom barnen är så unga måste en utav föräldrarna vara med i klassrummet under lektionen.

Klass schema
15.30 - 16.30 Lektion 

**********************************************************************

Vår Lärare: Kajsa Teitelbaum
Email: Kajsa.teitelbaum@gmail.com
                                                                          
Hjärtligt välkomna till Svenska Skolan Colorado och Smultronen.


**********************************************************************

Senaste lektionssammanfattning: 


**********************************************************************