Svenska Skolan Colorado Swedish School of Colorado

Smultron (0-3 yrs)

Smultron är en klass för barn 0-3 år. Målsättningen för Smultronen är att vi ska sjunga, leka och pyssla tillsammans. Eftersom dessa barn är så små måste en utav föraldrärna vara med i klassrummet under lektionen.

Klass schema
15.30 - 16.30 Lektion 

**********************************************************************

Vår Lärare: Mia McGee
Email: svensktomte@gmail.com eller richmcgee7@yahoo.com
                                                                          
Hjärtligt välkomna till Svenska Skolan Colorado och Smultronen. Jag heter Mia Mcgee och kommer att vara er lärare under denna hosten 2017. Jag kommer från Småland i Sverige. Jag utbildade mig till lärare i Sv/So ak 1-7 i Växjö och jobbade med detta under några år innan jag sedan träffade min man Rich och flyttade till USA. Här har jag bott i snart 22 år och har två underbara barn, Emma och Johan och naturligtvis har de också gått i Svenska Skolan. Under årens lopp har jag vikarierat på olika låg, mellan och hörgstadieskolor här i Colorado, och nu är jag inne på mitt femte år som lärare på Svenska Skolan.


**********************************************************************

Senaste lektionssammanfattning: 


**********************************************************************