Svenska Skolan Colorado Swedish School of Colorado

Rönnbär (Intermediate)


Rönnbär är en fortsättningsgrupp för barn som går i andra till fjärde klass i amerikansk skola och som har baskunskaper i svenska språket. Målsättningen för Rönnbären är att öka förmågan att läsa och skriva på svenska samt att lära sig om Sverige. Eleverna får övning i att läsa, skriva och uttrycka sig muntligt på svenska. Berättelser, sånger, pedagogiska lekar och spel, samt text och arbetsböcker ingår som undervisningsmaterial. En viktig del är också att lära sig om svenska traditioner och högtider. 

Klasschema
14.30 - 15.30 Lektion 1
15.30 - 15.45 Fika
15.45 - 16.00 Rast
16.00 - 17.00 Lektion 2

**********************************************************************g
Vår lärare:  Irén Nelson
Email: imnelson21@hotmail.com

Hej, 
Jag heter Irén Nelson och kommer att vara läraren för Rönnbärens grupp i år. Jag började som lärare med svenska skolan för sju år sedan, och jag tycker det är fantastiskt roligt.
Jag har tidigare undervisat i läsning på vår lokala småskola, Kindergarten - tredje klass.
Vår familj har bott i Colorado i 30 år. Min man är amerikan, men har lärt sig att prata svenska.
Våra tre barn lärde sig svenska samtidigt som engelska och alla tre har studerat i Sverige och är mycket stolta över att kunna svenska.

När jag har tid tycker jag om att släktforska, läsa och jag håller gärna på med alla sorters handarbeten.

********************************************************************** 
Senaste lektionssammanfattning 10 mars:Vi började med att gå igenom läxan och pratade sedan om adjektiv,
och lekte lite lekar med adjektiv.
Efter fika och rast läste vi färdigt pappret om bondestenåldern, och
pratade om vilka sorts bostäder människorna hade under stenåldern.
Vi tillverkade sedan en bostad som vi trodde hur en kunnat se ut. Så
ingen blev den andra lik!
De elever som inte var där igår får göra sin bostad nästa gång, så prata om
hur de tycker den kan se ut och varför. De får gärna göra en skiss.
Nästa gång kommer vi också att börja planera en planch som var och en
kommer att göra om stenåldern.
Läxa: Språkskrintet: Läs och gör sid 22, 23, 26 och 27 i "Ordkunskap"
          Briljant svenska: Läs sid 42 - 45 i Briljant Svenska och hitta 10 adjektiv
                                                   på sidorna 38 - 41 och skriv på en lapp för nästa gång.
Följande sidor i "Språkmästaren" har vi jobbat med: 4, 5, 10, 11, 14, 15, 28, 29, 33, 37, 40 och 41
Om ni har tid titta igenom och om ni har missat något och har tid gör så mycket som möjligt av dem.
Nästa gång är den 24 mars.


Det är viktigt att alla "stenålderspapper" ligger in den gula foldern. Vi kommer att återkomma till en
del av dem och också göra en bok i slutet av året.


**********************************************************************