Svenska Skolan Colorado Swedish School of Colorado

Rönnbär (Intermediate)


Rönnbär är en fortsättningsgrupp för barn som går i andra till fjärde klass i amerikansk skola och som har baskunskaper i svenska språket. Målsättningen för Rönnbären är att öka förmågan att läsa och skriva på svenska samt att lära sig om Sverige. Eleverna får övning i att läsa, skriva och uttrycka sig muntligt på svenska. Berättelser, sånger, pedagogiska lekar och spel, samt text och arbetsböcker ingår som undervisningsmaterial. En viktig del är också att lära sig om svenska traditioner och högtider. 

Klasschema
14.30 - 15.30 Lektion 1
15.30 - 15.45 Fika
15.45 - 16.00 Rast
16.00 - 17.00 Lektion 2

**********************************************************************

Vår lärare:  Irén Nelson
Email: imnelson21@hotmail.com

Hej, 
Jag heter Irén Nelson och kommer att vara läraren för Rönnbärens klass grupp i år. Jag började som lärare med svenska skolan för sex år sedan, och jag tycker det är fantastiskt roligt.
Jag har tidigare undervisat i läsning på vår lokala småskola, Kindergarten - tredje klass.
Vår familj har bott i Colorado i 30 år. Min man är amerikan, men har lärt sig att prata svenska.
Våra tre barn lärde sig svenska samtidigt som engelska och alla tre har studerat i Sverige och är mycket stolta över att kunna svenska.

När jag har tid tycker jag om att släktforska, läsa och jag håller gärna på med alla sorters handarbeten.

********************************************************************** 
Senaste lektionssammanfattning:   

Igår började vi med att ta en liten skriftlig test från Svenska distans. Alla tog den tid de behövde och
de fick sedan börja jobba på en planch om stenåldern.
Efter fika och rast gick vi igenom läxan och läste vidare i våra böcker.
Vi jobbade sedan med ett Venn-diagram där vi jämförde jägarstenåldern med bondestenåldern.
Innan vi gick hem för dagen, hjälpte Amanda eleverna att lära sig "Blåsippan uti i backarna stå",
som vi kommer att sjunga på avslutningen. Träna gärna hemma!

VIKTIGT!  Jag behöver veta vem som kommer/inte kommer till våra två sista lektioner den 6 maj och
den 20 maj. Var snäll och meddela mig så snart som möjligt.
Den 6 maj kommer Svenska Distans att vara på skolan. Möte först med föräldrarna, en lektion för eleverna
och en enskild språkstund med Christian för alla elever i skolåldern. Se vidare mejl från skolan.
Vi har en vanlig lektion efter lektionen med Christian. Då kommer vi att gå igenom läxan och jobba vidare
med plancherna.

**********************************************************************