Svenska Skolan Colorado Swedish School of Colorado

Rönnbär (Intermediate)


Rönnbär är en fortsättningsgrupp för barn som går i andra till fjärde klass i amerikansk skola och som har baskunskaper i svenska språket. Målsättningen för Rönnbären är att öka förmågan att läsa och skriva på svenska samt att lära sig om Sverige. Eleverna får övning i att läsa, skriva och uttrycka sig muntligt på svenska. Berättelser, sånger, pedagogiska lekar och spel, samt text och arbetsböcker ingår som undervisningsmaterial. En viktig del är också att lära sig om svenska traditioner och högtider. 

Klasschema
14.30 - 15.30 Lektion 1
15.30 - 15.45 Fika
15.45 - 16.00 Rast
16.00 - 17.00 Lektion 2

**********************************************************************

Vår lärare:  Irén Nelson
Email: imnelson21@hotmail.com

Hej, 
Jag heter Irén Nelson och kommer att vara läraren för Rönnbärens grupp i år. Jag började som lärare med svenska skolan för sju år sedan, och jag tycker det är fantastiskt roligt.
Jag har tidigare undervisat i läsning på vår lokala småskola, Kindergarten - tredje klass.
Vår familj har bott i Colorado i 30 år. Min man är amerikan, men har lärt sig att prata svenska.
Våra tre barn lärde sig svenska samtidigt som engelska och alla tre har studerat i Sverige och är mycket stolta över att kunna svenska.

När jag har tid tycker jag om att släktforska, läsa och jag håller gärna på med alla sorters handarbeten.

********************************************************************** 
Senaste lektionssammanfattning:
Igår arbetade alla först med studiplanerna på iPads. Vi gick sedan igenom läxan.
Gruppen som läser Språkskrinet "Trollkoll" pratade om och läste sid. 12. De
jobbade sedan med sid. 13. Det som inte är färdigt är läxa.
I "Briljant Svenska" läste vi sidorna 26-29  och pratade om vilka djur som är tama och
vilka är vilda. Vi gick också igenom olika sorters väder.
I Språkmästaren jobbade vi med "frågor" och gjorde sid. 14 och 15 och fortsatte
sedan med sid. 9 och 10. Gör färdigt om inte gjort.
Efter fika och rast fick vi höra när Kajsa, läraren i Smultrongruppen, spelade på orgeln i kyrkan
och berättade hur den fungerar. Alla fick sedan sitta vid orgeln och spela lite!
Sista halvtimmen använde vi att prata mer om stenåldern och skrev "Om jag levt på
stenåldern....". Lerkrukorna som barnen gjorde förra gången blev sedan målade.
Läxa: Alla gör färdigt sid 9,10,14 och 15 i Språkmästaren. Alla bör också ha gjort sid 6 och 7
Briljant Svenska: Läs sid. 26-29 (prata om djur och olika väder)
Språkskrinet Trollkoll: Läs sid. 12 och gör färdigt sid 13.


Ha en härlig Thanksgiving och njut av lite ledighet!

Den 2 december kommer vi att ha svenska skolan 13:30 - 16:00
Den 16 december är avslutning och Lucia (vanlig tid)

Det är viktigt att alla "stenålderspapper" ligger in den gula foldern. Vi kommer att återkomma till en
del av dem och också göra en bok i slutet av året.


**********************************************************************