Svenska Skolan Colorado Swedish School of Colorado

Rönnbär (Intermediate)


Rönnbär är en fortsättningsgrupp för barn som går i andra till fjärde klass i amerikansk skola och som har baskunskaper i svenska språket. Målsättningen för Rönnbären är att öka förmågan att läsa och skriva på svenska samt att lära sig om Sverige. Eleverna får övning i att läsa, skriva och uttrycka sig muntligt på svenska. Berättelser, sånger, pedagogiska lekar och spel, samt text och arbetsböcker ingår som undervisningsmaterial. En viktig del är också att lära sig om svenska traditioner och högtider. 

Klasschema
14.30 - 15.30 Lektion 1
15.30 - 15.45 Fika
15.45 - 16.00 Rast
16.00 - 17.00 Lektion 2

**********************************************************************

Vår lärare:  Irén Nelson
Email: imnelson21@hotmail.com

Hej, 
Jag heter Irén Nelson och kommer att vara läraren för Rönnbärens klass grupp i år. Jag började som lärare med svenska skolan för sex år sedan, och jag tycker det är fantastiskt roligt.
Jag har tidigare undervisat i läsning på vår lokala småskola, Kindergarten - tredje klass.
Vår familj har bott i Colorado i 30 år. Min man är amerikan, men har lärt sig att prata svenska.
Våra tre barn lärde sig svenska samtidigt som engelska och alla tre har studerat i Sverige och är mycket stolta över att kunna svenska.

När jag har tid tycker jag om att släktforska, läsa och jag håller gärna på med alla sorters handarbeten.

********************************************************************** 
Senaste lektionssammanfattning:

Vi började med att jobba med Espresso, och delade sedan upp oss i grupper, gick igenom läxan och läste
de nya sidorna i vära böcker.
När vi var klara med det kom vi tillsammans igen och pratade om motsatsord, lång - kort osv. och lekte
en lek med motsatsord.

Efter fika och rast läste vi nästa papper om stenåldern. Eleverna använde hi-lighters och markerade
svåra och viktiga ord. Gå igenom dessa med era barn.

Vi avslutade med att göra stenyxor och pilbågar till stenåldersdockan.
De som var klara tidigt spelade "finns i sjön" med motsatsord.

Läxa:

Språkmästaren: sid 36+37 motsatsord

Språkskrinet: läs och skriv sid 10+11, sid 7-9 + 20 i ordkunskap

Resan till skatten: läs sid 18-21 och gör sid 10-11 i arbetsboken

Att ta med varje gång till skolan: ipad eller laptop, läsebok och arbetsbok, folder med studieplan och papper
som eleverna kommer att få om stenåldern och stenåldersdockan.


**********************************************************************