Svenska Skolan Colorado Swedish School of Colorado

Vad är Svenska Skolan Colorado?

Syftet med Svenska Skolan Colorado är att erbjuda undervisning i svenska språket, svensk historia och kultur, till både barn och vuxna. Sedan start hösten 2007 har vi haft över 100 studenter varje termin.

Undervisning av Svenska Skolan Colorado sker varannan söndag mellan klockan 14.30-17.00 Calvary Baptist Church i Denver. Adress: 6500 E Girard Ave, Denver, CO 80224.

Elever är indelade i grupper beroende på ålder och kunskaper i svenska språket. Svenska skolan Colorado erbjuder klasser för barn från 12 månaders ålder upp till vuxen klasser.

Svenska skolans förskola är för barn 3-6 år och har som målsättning att i en lekfull miljö få ökat ordförråd på svenska genom att prata svenska och uppmuntra det svenska talspråket. I undervisningen lär vi oss att förstå rim, att forma enklare meningar samt att räkna. De äldre barnen lär sig alfabetet. Vi lär oss också genom högläsning, pyssel, lek och sång. Svensk kultur och svenska traditioner spelar en framträdande roll i undervisningen.

Svenska skolans klasser går hand i hand med det amerikanska skolsystemet och erbjuder klasser från Kindergarten upp till 5th grade i Elementarty samt även en Middleschool klass. I dessa klasser är målsättningen att öka förmågan att läsa och skriva på svenska samt att lära sig om Sverige. Eleverna får övning i att läsa, skriva och uttrycka sig muntligt på svenska. Berättelser, sånger, pedagogiska lekar och spel samt text och arbetsböcker ingår som undervisningsmaterial. En viktig del är också att lära sig om svenska traditioner och högtider.12 månader - 3 år: Smultron
Förskola/3-4 år: Körsbär
Kindergarten - 1a Klass: Lingon
2a-3e klass: Rönnbär
4-6e klass: Hallon
7-9e: Hjortron

Vuxna: Björnbär I
Vuxna: Björnbär II


********************************************************************

Terminsavgift

$165 per elev över 3 år
$60 per elev under 3 år

Vi erbjuder även familjerabatt för familjer med fler än 2 barn!  En familj behöver inte betala mer än $375 per termin.
Terminsavgiften inkluderar läromedel för alla grupper. 


*****************************************************************************

För registrering, gå till: http://shop.svenskaskolancolorado.org

Om ni skulle stöta på problem vid registreingen, tveka inte att kontakta oss på: svenskaskolanco@gmail.com

Om du har försökt att ställa om lösenordet på web-sidan kan det hända att svaret hamnat i junk mail.

********************************************************************

Handbok

Ladda ner Svenska Skolan Colorados handbok med ordningsregler here.

Omplacering
Vi placerar även om barn under terminens gång, inte bara i början. Vi kommuniserarar med föräldrar om detta.

*****************************************************************************

Plats

Undervisning av Svenska Skolan Colorado sker på Calvary Baptist Church i Denver.

Adress: 6500 E Girard Ave, Denver, CO 80224 (skicka ej brev hit!).

*****************************************************************************

Svenska Skolan Colorado söker alltid efter folk som är intresserade av att jobba och hjälpa till på skolan. Vi jobbar på att bygga upp en "pool" med lärarkandidater, assistenter, vikarierande lärare/assistenter, volontärer, mm. Om du är intresserad av att jobba på skolan, skicka ett email till svenskaskolanco@gmail.com med kontaktuppgifter och "lärare/assistent jobb" i ämnesraden och någon paragraf om hur du vill hjälpa till.


*****************************************************************************

LINKS TO STUDIES IN SWEDEN

For those of you who have questions about studying in Sweden at the University level, we have included some helpful links. These links are only suggestions and not in any order of importace or significance. This material is not meant to be exclusive. If you find any other links that may be helpful for any person trying to study in Sweden, please feel free to contact a boardmember and we will add them to the list.

To download a .pfd with information about 'Links to studies in Sweden' please click here.

*****************************************************************************

VIKTIGT!!!
Endast barn som har en förälder i hemmet som talar svenska regelbundet bör studera vid Svenska Skolan Colorado. Det är ytterst viktigt för språkinlärningen att barnet hör svenska talas i hemmet mellan klasstillfällen.