Svenska Skolan Colorado Swedish School of Colorado

Lingon är en klass för barn från Kindergarten och uppåt som förstår talad och skriven svenska, och där svenska är ett levande språk i hemmet. 


Lärare:  Mia Tångring-McGee

*************************************************************************************************

Senaste lektionssammanfattnining********************************************************************************************

9-9-18 Lektion 2  

Hej Lingon och föräldrar,

Kul att träffa er alla igen och välkomna Nicolas och Oliver till Lingonklassen!

I söndags repeterade vi en hel del av vad vi gjorde förra gången bokstäver, namn, ålder, djur, frukter, färger etc.
Vad duktiga ni elever är och att ni har tränat hemme förstår jag!
Vidare fick de varsen skrivbok att skriva alfabetet, ord och meningar i.

Under fikat läste Therese, Kates mamma ett par av barnens böcker för oss och hon kommer också att hjälpa till i klassen tillsammans med Emma.

På rasten var vi ute själva och barnen lekte och lärde känna varandra lite bättre. Väl tillbaka i klassrummet gjorde vi några kul aktiviteter kring frukt och avslutade eftermiddagen med lek och spel i grupper.

Till nästa gång vill jag att eleverna tar med sig någonting svenskt att prata om och funderar på någonting roligt eller spännande som de såg eller gjorde i sommar. Träna vidare på läxan som ni fick till förra gången.

Fröken
Mia