Lingon är en klass för barn från Kindergarten och uppåt som förstår talad och skriven svenska, och där svenska är ett levande språk i hemmet. Lingon är en av de klasser som använder arbetsplaner från vår samarbetspartner Svenska distans.

*************************************************************************************************

Senaste lektionssammanfattnining 18/2

Många var borta för Presidents Day Weekend. Vi som var där jobbade med diktskrivning. Eleverna fick ordet VINTER och fick skriva dikter där varje rad började med en av bokstäverna. Detta visade sig vara en svår uppgift för många! Vi ritade också fina vinterbilder till våra dikter. Sedan tittade vi på Livet i Bokstavslandet som handlade om ord som innehåller bokstäverna B och O, t. ex Blod och Blomma. Vi pratade om prefixet o- och hur detta negerar ett ords betydelse (t ex lycka-olycka). Efter rast och fika arbetade vi i våra arbetsböcker en stund innan sångstunden.

********************************************************************************************

Läxa till 4/3

Gör nästa uppgift på er studieplan från Svenska distans hemma tillsammans med mamma eller pappa. Nästa lektion markerar börjar på vår Läsutmaning, så ni får gärna ta med en svensk bok att läsa under lektionen. Ta också med er arbetsbok varje lektion.
Svenska Skolan Colorado Swedish School of Colorado