Svenska Skolan Colorado Swedish School of Colorado

Lingon (Kindergarten Intermediate)


Lingon är en del av Svenska skolans förskola och för barn som går i Kindergarten i amerikansk skola samt barn som har baskunskaper i svenska språket.
Svenska skolans förskola är för barn 3-6 år och har som målsättning att i en lekfull miljö få ökat ordförråd på svenska genom att prata svenska och uppmuntra det svenska talspråket.
Förskolan består av tre grupper: Körsbär (PreK/3 år, Intermediate), Krusbär (PreK/4 år, Intermediate) och Lingon (Kindergarten, Intermediate).
I undervisningen lär vi oss att förstå rim, att forma enklare meningar samt att räkna. De äldre barnen lär sig alfabetet. Vi lär oss också genom högläsning, pyssel, lek och sång. Svensk kultur och svenska traditioner spelar en framträdande roll i undervisningen.

Klass schema
14.30 - 15.30 Lektion 1
15.30 - 16.00 Rast
16.00 - 16.15 Fika
16.15 - 17.00 Lektion 2


**********************************************************************


Lärare: Therese Cooper
Email: Therese.cooper@me.com
Assistent: Bella Sundström**********************************************************************

Senaste lektionssammanfattning:


Läxa:
**********************************************************************