Svenska Skolan Colorado Swedish School of Colorado

ken Jill tog hand om vår klassLingon


Lingon är till för barn i Kindergarten och uppåt som förstår talad och skriven svenska. Lingon är en av de klasser som arbetar med studieplaner från vår samarbetspartner Svenska Distans. Undervisningen syftar till att stärka barnens förmåga att tala, läsa och skriva svenska samt att lära sig om Sverige och svensk kultur.


Klasschema
14.30 - 15.30 Lektion 1
15.30 - 16.00 Rast och fika
16.00 - 16.30 Lektion 2
16.30 - 17.00 Sångstund


**********************************************************************


Lärare: Therese Cooper
Email: therese.cooper@me.com
Assistent: **********************************************************************

Senaste lektionssammanfattning: Fröken var sjuk, så fröken Jill tog hand om vår klass tillsammans med sin egen klass. Tack! 

Läxa: Gör nästa uppgift på er individuella studieplan från Svenska distans hemma tillsammans med mamma eller pappa. 
**********************************************************************