Svenska Skolan Colorado Swedish School of Colorado

Lingon är en klass för barn från Kindergarten och uppåt som förstår talad och skriven svenska, och där svenska är ett levande språk i hemmet. Lingon är en av de klasser som använder arbetsplaner från vår samarbetspartner Svenska distans.

*************************************************************************************************

Senaste lektionssammanfattnining 8/4

Vi arbetade med räkneord, grundtal, ordningstal och datum. Alla elever har ett arbetsblad som de kan arbeta färdigt med hemma om de inte blev klara i skolan. Vi försökte titta på Livet i bokstavslandet om bokstäverna F och I, men internet ville inte samarbeta så ni får gärna titta på det avsnittet hemma i stället:

https:/urskola.se/Produkter/178143-Livet-i-Bokstavslandet-F-som-i-fiskar.

Vi hade också sångstund med de andra klasserna.********************************************************************************************

Läxa till 22/4

Gör nästa uppgift från Svenska distans hemma tillsammans med mamma eller pappa.