Svenska Skolan Colorado Swedish School of Colorado

Krusbär (PreK/4 years Intermediate)


Svenska skolans förskola är för barn 3-6 år och har som målsättning att i en lekfull miljö få ökat ordförråd på svenska genom att prata svenska och uppmuntra det svenska talspråket.
Förskolan består av tre grupper: Körsbär (PreK / 3 år, Intermediate), Krusbär (PreK / 4 år, Intermediate) och Lingon (Kindergarten, Intermediate).
I undervisningen lär vi oss att förstå rim, att forma enklare meningar samt att räkna. De äldre barnen lär sig alfabetet. Vi lär oss också genom högläsning, pyssel, lek och sång. Svensk kultur och svenska traditioner spelar en framträdande roll i undervisningen.

Klass schema
14.30 - 15.30  Lektion 1
15.45 - 16.00  Rast
16.00 - 16.15  Fika
16.15 - 17.00  Lektion 2

Vi begär att en förälder befinner sig på skolan, men däremot inte inne i klassrummet, under undervisningen.

**********************************************************************

Vår lärare: Lotta Vollmer

Email: lottavollmer@gmail.com 

Jag heter Lotta Vollmer och jag kommer att var lärare i Krusbärsklassen, förra terminen var jag assistent i Hjortronklassen.  Jag har två tjejer som går här på skolan, Ella och Josephine.  Vi älskar att vara ute i naturen och ser fram emot sommaren da vi åker till Sverige. Jag ser också fram emot en kul och lärorik termin!

**********************************************************************

Senaste lektionssammanfattning:**********************************************************************