Type your paragraph here.

Svenska Skolan Colorado Swedish School of Colorado

NKDEJORDGUBBAR (1st-4th grade Beginner)


Jordgubbar är för barn som går i 1-4 klass i amerikansk skola och som är nybörjare i svenska språket. Målsättningen för denna grupp är att lära sig att uttrycka sig på svenska samt att lära sig om Sverige. Eleverna får övning i att läsa, skriva och uttrycka sig muntligt på svenska. Berättelser, sånger, pedagogiska lekar och spel samt text och arbetsböcker ingår som undervisningsmaterial. En viktig del är också att lära sig om svenska traditioner och högtider.

Klass schema
14.30 - 15.30 Lektion 1
15.30 - 15.45 Fika
15.45 - 16.15 Rast
16.15 - 17.00 Lektion 2
**********************************************************************


Vår lärare: Linda Helgesson
Email: flindisen@gmail.com

Assistent:

**********************************************************************

Senaste lektionssammanfattning:


Läxa:

**********************************************************************