Svenska Skolan Colorado Swedish School of Colorado

Hjortron (6th-8th grade Intermediate)


Hjortron är en fortsättningsgrupp för ungdomar som går i 7th-8th grade i amerikansk skola och som har baskunskaper i svenska språket. Målsättningen för Hjortronen är att öka förmågan att läsa och skriva på svenska samt att lära sig om Sverige. Eleverna får övning i att läsa, skriva och uttrycka sig muntligt på svenska. Berättelser, sånger, pedagogiska lekar och spel, samt text och arbetsböcker ingår som undervisningsmaterial. En viktig del är också att lära sig om svenska traditioner och högtider. 

Klasschema
14.30 - 15.30 Lektion 1
15.30 - 15.45 Fika
15.45 - 16.00 Rast
16.00 - 17.00 Lektion 2

**********************************************************************

Vår lärare: Kajsa Norman
Email: kajsanorman@hotmail.com
Assistent:
Petter Weibring


**********************************************************************

Senaste lektionssammanfattning:

Söndagen den 9 september, 2018​
Terminens andra lektionstillfälle sammanföll med valdagen och vi inväntade med spänning rösträkningen från Sverige. Eleverna fick presentera sin research om de olika partierna för klassen. Vi sammanställde under tiden informationen i en tabell där vi försökte svara på några korta frågor om varje parti, till exempel vem som är partiledare, vad de kämpar för/mot, etc. Vi pratade också lite om vilka partier som historiskt sett varit störst i Sverige och vilka som brukar samarbeta i block/allianser för att kunna bilda regering. Flera elever hade skrivit längre texter om sina partier och dessa får ni gärna mejla till mig om ni/ert barn vill ha feedback på den skriftliga delen av uppgiften. 
Alla elever har nu fått läroplaner från Svenska Distans och efter fikat började vi arbeta med dessa. Vi gick även igenom häftet om j-ljudet som eleverna jobbade med förra gången. Gjuta och hjässa var de ord som flest tyckte var kluriga. 

Läxa:

Till nästa gång har jag bett eleverna göra uppgift nummer två i läroplanen som de fått utskriven, samt via e-post. 
Nästa lektionstillfälle ska vi börja vårt arbete med skoltidningen så i läxa vill jag också att varje elev funderar ut någonting som de skulle vilja skriva om. Det kan vara vad som helst – en sport, en artist, en hobby, en bokrecension, ett resereportage, etc. Eleverna behöver alltså inte ha något färdigskrivet till nästa gång utan bara en konkret idé på något som intresserar dem att börja arbeta med. *****************************************************************************