Svenska Skolan Colorado Swedish School of Colorado

Hjortron (6th-8th grade Intermediate)


Hjortron är en fortsättningsgrupp för ungdomar som går i 7th-8th grade i amerikansk skola och som har baskunskaper i svenska språket. Målsättningen för Hjortronen är att öka förmågan att läsa och skriva på svenska samt att lära sig om Sverige. Eleverna får övning i att läsa, skriva och uttrycka sig muntligt på svenska. Berättelser, sånger, pedagogiska lekar och spel, samt text och arbetsböcker ingår som undervisningsmaterial. En viktig del är också att lära sig om svenska traditioner och högtider. 

Klasschema
14.30 - 15.30 Lektion 1
15.30 - 15.45 Fika
15.45 - 16.00 Rast
16.00 - 17.00 Lektion 2

**********************************************************************

Vår lärare: Kajsa Norman
Email: kajsanorman@hotmail.com
Assistent:
Petter Weibring


**********************************************************************

Publicerade nummer av klasstidningen:

Nummer 1 - Sporttidningen


**********************************************************************

Senaste lektionssammanfattning:

 

Idag fick de elever som inte var närvarande förra gången tillfälle att skriva provet från Svenska distans. Yvonne har samlat in proven och återkommer säkert när vi fått feedback från Göran. Vi spelade också Pictionary och tränade lite på sångerna inför skolavslutningen. Dagen avslutades med gemensam sång, jordgubbstårta och sommarhälsningar.

Tack alla för ett roligt och lärorikt läsår! Glad sommar!

*****************************************************************************