Hjortron (6th-8th grade Intermediate)


Hjortron är en fortsättningsgrupp för ungdomar som går i 6th-8th grade i amerikansk skola och som har baskunskaper i svenska språket. Målsättningen för Hjortronen är att öka förmågan att läsa och skriva på svenska samt att lära sig om Sverige. Eleverna får övning i att läsa, skriva och uttrycka sig muntligt på svenska. Berättelser, sånger, pedagogiska lekar och spel, samt text och arbetsböcker ingår som undervisningsmaterial. En viktig del är också att lära sig om svenska traditioner och högtider. **********************************************************************

Vår lärare: Benjamin Teitelbaum


**********************************************************************


Läxor:

Söndag den 15 september, skriv din biografi för att dela i klassen. Mellan 350-400 ord. Glöm inte att skriva ut och ta med dig!

​​

*****************************************************************************

Svenska Skolan Colorado Swedish School of Colorado