Svenska Skolan Colorado Swedish School of Colorado

Hjortron (6th-8th grade Intermediate)


Hjortron är en fortsättningsgrupp för ungdomar som går i 7th-8th grade i amerikansk skola och som har baskunskaper i svenska språket. Målsättningen för Hjortronen är att öka förmågan att läsa och skriva på svenska samt att lära sig om Sverige. Eleverna får övning i att läsa, skriva och uttrycka sig muntligt på svenska. Berättelser, sånger, pedagogiska lekar och spel, samt text och arbetsböcker ingår som undervisningsmaterial. En viktig del är också att lära sig om svenska traditioner och högtider. 

Klasschema
14.30 - 15.30 Lektion 1
15.30 - 15.45 Fika
15.45 - 16.00 Rast
16.00 - 17.00 Lektion 2

**********************************************************************

Vår lärare: Kajsa Norman
Email: kajsanorman@hotmail.com
Assistent:
Petter Weibring


**********************************************************************

Publicerade nummer av klasstidningen:

Nummer 1 - Sporttidningen


**********************************************************************

Senaste lektionssammanfattning:

10/3-2019
Idag jobbade vi främst med allitteration och våra studieplaner. Yvonne från styrelsen kom också och berättade om ”seal of biliteracy” som staten Colorado har antagit.
“The Seal of Biliteracy is an award given by a school, district, or state in recognition of students who have studied and attained proficiency in two or more languages by high school graduation.”
Läs mer här:
https://sealofbiliteracy.org/
https://www.cde.state.co.us/cde_english/high-school-diploma-endorsement-for-biliteracy

Hon berättade också om möjligheten att få high school credits för svenskastudier. Styrelsen har varit i kontakt med UC Boulder som erbjudit sig att sätta ihop en studieplan inför hösten för de elever som är intresserad av att fortsätta med svenskan och så småningom skriva det prov som krävs och som UC Boulder administrerar.
Kraven skiljer sig åt mellan de olika skoldistrikten så vi uppmuntrar föräldrar att kolla upp vad som gäller för just deras barns distrikt. Vissa skoldistrikt kräver ett godkänt testresultat i kombination med att man gör ”community service” på svenska för att möta kraven. Där skulle vi kunna fila på en lösning där eleverna exempelvis ägnar halva lektionstiden åt att studera inför testet och den andra halvan åt att vara assistenter och hjälpa till med de yngre barnen.
Detaljerna är inte klara ännu, men meddela gärna redan nu om ditt barn vill fortsätta med svenskan till hösten i syfte att försöka få high school credits/seal of bilteracy. Styrelsen vill få en uppfattning om hur många ur Hjortronklassen som är intresserade.

Läxa:

Eleverna har ingen läxa till nästa gång, men jag uppmuntrar dem som ännu inte mejlat sina tidningsartiklar att göra det så att jag kan färdigställa nästa nummer av Hjortronbladet.


*****************************************************************************