Svenska Skolan Colorado Swedish School of Colorado

Blåbär (3-4 years) Svenska skolans förskola är för barn 3-4 år och har som målsättning att i en lekfull miljö få ökat ordförråd på svenska genom att prata svenska och uppmuntra det svenska talspråket.

I undervisningen lär vi oss att förstå rim, att forma enklare meningar samt att räkna. Vi lär oss också genom högläsning, pyssel, lek och sång. Svensk kultur och svenska traditioner spelar en framträdande roll i undervisningen.


Vi begär att en förälder befinner sig på skolan, men däremot inte inne i klassrummet, under undervisningen.

*****************************************************************************

Vår lärare:  Sandra Eriksson