Björnbär II (Adult Intermediate)


Denna gruppen inriktar sig på språkinlärning, svensk kultur och traditioner. Björnbär II är en fortsättnings- och avancerad klass. Tonvikten läggs på att lära eleverna uttrycka sig korrekt i tal och skrift. Läsövningar, rättstavning, grammatikstudium och skriftliga övningar ingår i programmet. Berättelser, sånger, exempel och arbetsböcker används flitigt i både språkundervisningen och kulturstudierna.

Denna gruppen är unik då syftet är att bidra med undervisning för amerikanska föräldrar och andra intresserade.

Klass schema
14.30 - 15.30 Lektion 1
15.30 - 16.00 Fika och rast
16.00 - 17.00 Lektion 2
*****************************************************************************

Vår lärare: Rebecca Near
Email: beckynear@q.com

Hej!  Jag heter Rebecca Near och jag är lärare för Björnbär II.  Jag är inte svensk, men jag kan svenska.  Jag har svenska släktingar på min mors sida.  Jag studerade svenska i fyra år vid Gustavus Adolphus College i St. Peter, Minnesota och var utbytestudent ett år vid Högskolan i Karlstad.  Mitt ämne var skandinaviska studier.  Jag läste svenska två år till vid DU med Eva Allison.  Jag har undervisat vid Svenska Skolan nio år och har undervisat svenska privat.  Jag tycker mycket om att jobba som svensklärare.  Jag bor med min man och tre döttrar i Littleton. Vi arbetar med boken Rivstart A1+A2.

*****************************************************************************

Senaste lektionssammanfattning:


Läxa/Homework:*****************************************************************************
Svenska Skolan Colorado Swedish School of Colorado