Svenska Skolan Colorado Swedish School of Colorado

Björnbär I (Adult Beginner)


Denna grupp inriktar sig på språkinlärning, svensk kultur och traditioner. Björnbär I är en nybörjarklass. Tonvikten läggs på att lära eleverna uttrycka sig korrekt i tal och skrift. Läsövningar, rättstavning, grammatikstudium och skriftliga övningar ingår i programmet. Berättelser, sånger, exempel och arbetsböcker används flitigt i både språkundervisningen och kulturstudierna.

Denna gruppen är unik då syftet är att bidra med undervisning för amerikanska föräldrar och andra intresserade.


Klass schema
14.30 - 15.30 Lektion 1
15.30 - 16.00 Fika och rast
16.00 - 17.00 Lektion 2

****************************************************************************

Vår lärare: Margareta Jonell
Email: margiejonell@gmail.com

****************************************************************************

Senaste lektionssammanfattning: 


Läxa:

 
****************************************************************************