Svenska Skolan Colorado Swedish School of Colorado

Körsbär (3-4 years)


Svenska skolans förskola är för barn 3-4 år och har som målsättning att i en lekfull miljö få ökat ordförråd på svenska genom att prata svenska och uppmuntra det svenska talspråket.

I undervisningen lär vi oss att förstå rim, att forma enklare meningar samt att räkna. Vi lär oss också genom högläsning, pyssel, lek och sång. Svensk kultur och svenska traditioner spelar en framträdande roll i undervisningen.


Vi begär att en förälder befinner sig på skolan, men däremot inte inne i klassrummet, under undervisningen.

*****************************************************************************

Vår lärare: Josephine Gutentoft
ra 


*****************************************************************************

Senaste lektionssammanfattning: 


​Det var en möjlighet för mig att träffa era barn och lära känna dem nya lite och naturligtvis träffa eleverna efter sommarlovet som var i denna klassen förra året.


Prata gärna med era barn i Körsbärsklassen om att vi bara pratar svenska under våra lektioner. Naturligtvis så kommer jag att förklara för barnen på engelska om de inte förstår.

Jag förstår att det kan vara svårt att prata svenska med barnen hemma framförallt eftersom de flesta av era barn har en icke svensktalande förälder.

En vana som är enkel är att läsa en svensk godnatt saga eller att sjunga en svensk sång, det är viktigt att dem hör svenska varje dag.


Vi kommer att arbeta med enkla teman så som färg, siffror, djur  och framförallt arbeta med att utöka elevernas ordföråd och förståelse.


Hör gärna av er till mig om ni har några synpunkter, frågor eller förslag.*****************************************************************************