Svenska Skolan Colorado Swedish School of Colorado

Hallon (4th-6th grade Intermediate)


Hallon är en fortsättningsgrupp för ungdomar som går i 4th-6th grade i amerikansk skola och som har baskunskaper i svenska språket. Målsättningen för Hallonen är att öka förmågan att läsa och skriva på svenska samt att lära sig om Sverige. Eleverna får övning i att läsa, skriva och uttrycka sig muntligt på svenska. Berättelser, sånger, pedagogiska lekar och spel, samt text och arbetsböcker ingår som undervisningsmaterial. En viktig del är också att lära sig om svenska traditioner och högtider. 

Klasschema
14.30 - 15.30 Lektion 1
15.30 - 15.45 Fika
15.45 - 16.00 Rast
16.00 - 17.00 Lektion 2

**********************************************************************

Vår lärare: Therese Cooper
Email: therese.cooper@me.com
Assistent: Estrid Jonsson

**********************************************************************


Senaste lektionssammanfattning: 

Söndagen den 18/11
Vi pratade om luciafirandet som svensk tradition. Först fick barnen berätta allt de visste om hur och varför vi firar Lucia. Därefter berättade jag lite om historiken bakom, t ex att Lucia är en av få högtider i Skandinavien som är namngiven efter ett helgon – Sankta Lucia, det italienska skyddshelgonet för Syrakusa som dog på 300-talet. Lucia kommer av latinets lux som betyder ljus. På Sicilien är Lucia ett namn som betyder den ljusa. Det röda sidenband som Lucia numera har om midjan sägs symbolisera Lucias martyrdöd. Utöver det har den svenska luciagestalten inte mycket med helgonet Lucia att göra.
Under 1300-talet var lucianatten årets längsta natt i Sverige. Då ansåg man att övernaturliga makter var ute och härjade och att det därför var bäst att hålla sig vaken. Man trodde även att djuren kunde tala under lucianatten.
Den allra första kända beskrivningen av en vitklädd lucia med ljuskrona var faktiskt en dräng i vit särk i Skinnskatteberg 1820. Den moderna svenska luciatraditionen har troligen ett starkare ursprung i Västsverige, varifrån den spred sig över hela Sverige omkring sekelskiftet 1900. På Skansen startades ett luciafirande på 1890-talet i ett försök att visa provinsiella festseder vilket blev startskottet för dagens luciafirande.
Vi fick också en ordentlig genomgång av Kajsa Teitelbaum av orgeln som instrument och ägnade dagens sista halvtimme åt att öva våra Luciasånger inför julavslutningen den 16 december.

*****************************************************************************